Persbericht 
16 maart 2016


De Zorggroep draagt Kraamzorg over aan Geboortezorg Limburg BV


Venlo / Landgraaf – De Zorggroep en Geboortezorg Limburg BV hebben overeenstemming bereikt over de overdracht per 1 juli 2016 van 
de dienstverlening Groene Kruis Kraamzorg van De Zorggroep aan Geboortezorg Limburg BVDe Zorggroep heeft besloten zich te richten op professionele complexe ouderenzorg. De naam Groene Kruis Kraamzorg blijft bestaan als vertrouwd label.
De overgang is onder voorbehoud van verdere formalisering van de afspraken door alle betrokken partijen, de goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit, een advies van de ondernemings­raden en de centrale cliëntenraad en Raden van Toezicht.

 

Kraamzorg is voor De Zorggroep geen passend product meer, aangezien de organisatie heeft besloten zich te willen richten op professionele complexe ouderenzorg. Zowel Geboortezorg Limburg BV als Groene Kruis Kraamzorg kiezen voor bundeling van kraamzorgactiviteiten om bij de huidige veranderende marktomstandigheden en demografische factoren ook in de toekomst financieel gezond te kunnen opereren. De toekomst van de geboortezorg wordt hiermee steeds meer provinciaal gericht in plaats van regionaal, en dit past in de ontwikkelingen in het kader van Integrale Geboortezorg.

 

Door kraamzorg over te dragen aan Geboortezorg Limburg BV kan De Zorggroep haar dienstverlening aan de kraamzorgklanten waarborgen en is het behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers veilig gesteld. Medewerkers blijven in de nieuwe situatie werken onder het label Groene Kruis Kraamzorg, maar dan als onderdeel van Geboortezorg Limburg BV. Voor hen is de overgang naar Geboortezorg Limburg BV qua arbeidsmarktpositie gunstig, ze behouden bij de overgang hun rechten en plichten. Voor verloskundigen en klanten blijft de continuïteit van zorg gewaarborgd en verandert er zo min mogelijk. Kraamzorg blijft dichtbij huis georganiseerd.  

 

Over Groene Kruis Kraamzorg

Groene Kruis Kraamzorg is onderdeel van De Zorggroep in Venlo. De organisatie verleent,  naast o.a. Wijkverpleging, Begeleiding en Verplegings- en Verzorgingshuizen, al meer dan 70 jaar kraamzorg in Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Jaarlijks levert Groene Kruis Kraamzorg in zo’n 3000 gezinnen kraamzorg.

  

Over Geboortezorg Limburg

Geboortezorg Limburg is de overkoepelende naam van drie kraamzorgaanbieders. Dit gebeurt in Zuid-Limburg vanuit drie verschillende labels: GroeneKruisDomicura Kraamzorg, Meander Kraamzorg en Kraamcentrum Marlies Schellings-Vankan. Geboortezorg Limburg telt ongeveer 200 medewerkers die samen per jaar in Limburg zo’n 3000 kraambedden verzorgen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Landgraaf. Er wordt nog bepaald waar er in de nieuwe situatie in Noord- en Midden-Limburg een steunpunt zal worden ingericht.